Odiska
    
 

ODISka

Upozornění


Vážení cestující, opětovně upozorňujeme, že dlouhodobá časová jízdenka zakoupená na ODISku přes e-shop je bez fyzického nahrání na ODISku platná pouze ve spojích dopravců Dopravní podnik Ostrava a.s., ARRIVA MORAVA a.s., ČSAD Vsetín a.s., ČSAD Havířov a.s. (na linkách číselné řady 7xx) a České dráhy, a.s zapojených do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.. Pokud máte zájem využívat i jiné spoje, je nutné zakoupenou dlouhodobou časovou jízdenku nahrát fyzicky na ODISku. Více informací o možnostech cestování s ODISkou naleznete v bodě 8 této stránky.


Aktuality


bod Prodloužení času zvýhodněného přestupu

Od 1. 1. 2017 dochází k prodloužení doby tzv. zvýhodněného přestupu, který je cestujícím poskytován při platbě jednotlivého jízdného elektronickou peněženkou ODISky.

Více informací


bod Změny v možnostech využití ODISky od 11. 12. 2016

Od 11. 12. 2016 dochází k výraznému rozšíření možností využití ODISky. Od othoto termínu dochází k integraci MHD Karviná do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS včetně akceptace ODISky. Druhou novinkou je výrazné rozšíření možnosti využité platby jednotlivého jízdného ODIS na železnici.

Více informací


bod Akceptace úhrady jízdného bankovními kartami u DPOStav k 1. 1. 2017


ODISka je jediným vzájemně uznávaným elektronickým platebním prostředkem u dopravců zajišťujících veřejnou osobní dopravu v rámci Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Vývoj možností jejího využívání sahá do roku 2011.
Jedná se o bezkontaktní čipovou kartu, kterou je možné v rámci Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS využít dvěma základními způsoby a to:

      a) jako nosič dlouhodobých časových jízdenek,
      b) jako elektronickou peněženku,

přičemž oba základní způsoby využití je možné vzájemně kombinovat. Současně s tím je možné ODISku využít také jako nosič dalších aplikací, mezi které patří například produkt „Karta ČD“.

ODISku si můžete vyřídit ve dvou základních formách a to jako ODISku nepřenosnou, kterou je pak možné pořídit s profily odpovídajícími druhu požadovaného jízdného (občanská, děti 6 - 15 let, žáci a studenti 15 - 26 let, důchodci, invalidní důchodci pro invaliditu 3. stupně, osoby starší 70 let) nebo ODISku přenosnou (anonymní).

V prostředcích Dopravního podniku Ostrava a.s. můžete jízdné uhradit také prostřednictvím bezkontaktních bankovních platebních karet spadajících pod karetní asociace Visa a Mastercard.


1. Proč si mám ODISku pořídit?

2. Kde si o ODISku požádám?

3. Kolik mě ODISka bude stát a jak dlouho mi vydrží?

4. Kdy ODISku získám?

5. Pokud již mám ODISku, kde si koupím jízdenku?

6. Co je to elektronická peněženka?

7. Jak si mohu vložit peníze na elektronickou peněženku?

8. Kdy, kde a jak mohu cestovat?

9. Jak probíhá odbavení?

10. Jakou jízdenku dostanu?

11. Mohu z elektronické peněženky někomu jinému koupit jednotlivou jízdenku?

12. Co je to produkt „Karta ČD“? Jak si jej pořídím?13. Úhrada jednotlivého jízdného bezkontaktními bankovními kartami
Soubory ke stažení:
1 Proč si mám ODISku pořídit?2 Kde si o ODISku požádám?3 Kolik mě ODISka bude stát a jak dlouho mi vydrží?

Poplatek za vydání ODISky činí 130 Kč, její platnost je omezena maximálně na 5 let a záruka je stanovena na 2 roky od vyrobení ODISky, podmínky platnosti se však u jednotlivých vydavatelů mírně liší. Pro zachování funkčnosti karty je však nutné dodržovat pravidla daná návodem pro pořízení a využívání bezkontaktní čipové karty ODISka.
V případě vydavatele DPO si můžete požádat také o tzv. „Expresní výdej ODISky“. Tato ODISka je Vám vydána do 3 pracovních dnů od podání žádosti. Poplatek za takto vydanou ODISku činí 300,- Kč.4 Kdy ODISku získám?

Maximální doba pro vystavení ODISky je 21 dnů. Doba vystavení se řídí podmínkami jednotlivých vydavatelů ODISky. ODISka je po převzetí ihned aktivní.5 Pokud již mám ODISku, kde si koupím jízdenku?

a) Dlouhodobé časové jízdenky zakoupím:

v prodejnách:

dopravce Dopravní podnik Ostrava a.s.,
dopravce Městský dopravní podnik Opava, a.s.
dopravce České dráhy, a.s.,
dopravce ARRIVA MORAVA a.s.,
dopravce TQM-holding s.r.o.,
dopravce ČSAD Karviná a.s.,
dopravce ČSAD Havířov a.s.,
dopravce ČSAD Frýdek-Místek a.s.,
Koordinátora ODIS s.r.o. v Třinci, Českém Těšíně a Jablunkově

ve vozidlech dopravců:

ARRIVA MORAVA a.s.,
TQM-holding s.r.o.,
GW Train Regio a.s.,
Osoblažská dopravní společnost, s.r.o.,
ČSAD Vsetín a.s.,
ČSAD Havířov a.s. na linkách číselné řady 7xx.

v e-shopu

Na e-shopu ODISky vydavatele Dopravní podnik Ostrava a.s. (ekarta.dpo.cz) lze zakoupit dlouhodobé časové jízdenky pouze na ODISky vydavatele Dopravní podnik Ostrava a.s.

Na e-shopu ODISky vydavatele ARRIVA MORAVA a.s. (eshopmorava.arriva.cz) lze zakoupit dlouhodobé časové jízdenky pouze na ODISky vydavatele ARRIVA MORAVA a.s.

Na e-shopu ODISky vydavatele ČSAD Vsetín a.s. (eshop.csadvs.cz) lze zakoupit dlouhodobé časové jízdenky pouze na ODISky vydavatele ČSAD Vsetín a.s. (ode dne vyhlášení).


b) Jednotlivé jízdné zakoupím

Vždy ve vozidle ve spojích všech dopravců ODIS, případně v pokladně dopravce České dráhy, a.s. pro jízdy na vybraných železničních tratích z elektronické peněženky. Z elektronické peněženky je možné uhradit také nákup krátkodobých časových jízdenek Ostrava XXL v prodejnách Dopravního podniku Ostrava a.s.6 Co je to elektronická peněženka?

Elektronická peněženka je stav elektronických peněz zaznamenaných v paměti ODISky. Minimální vklad na elektronickou peněženku je 100 Kč. Maximální hodnota uložených peněz na EP je 3 000 Kč.

Co si za elektronické peníze koupím?

Cestující může využívat elektronické peníze vložené na ODISku pro nákup:7 Jak si mohu vložit peníze na elektronickou peněženku?8 Kdy, kde a jak mohu cestovat?

Schéma možností cestování s ODISkou

a) Dlouhodobé časové jízdné

Kde mohu cestovat s dlouhodobou časovou jízdenkou na ODISce?

S dlouhodobou časovou jízdenkou zakoupenou v prodejně nebo ve vozidle na ODISku je možné cestovat u všech dopravců zapojených do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS na všech linkách zařazených do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.

Kde mohu cestovat s jízdenkou zakoupenou v e-shopu?

S dlouhodobou časovou jízdenkou zakoupenou v e-shopu je možné cestovat všemi spoji dopravců na všech linkách zařazených do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS:

Cestování spoji linek výše uvedených dopravců je podmíněno minimálním časovým odstupem od zakoupení dlouhodobé časové jízdenky přes e-shop v trvání 24 hodin.

Co mám dělat, když chci cestovat i jinými linkami?

V tomto případě je nutné si dlouhodobou časovou jízdenku zakoupenou v e-shopu nahrát na ODISku. Nahrání dlouhodobé časové jízdenky zakoupené na e-shopu může proběhnout:

Následně lze cestovat všemi spoji dopravců zapojených do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS na všech linkách zařazených do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.

b) Jednotlivé jízdné

Kdy mohu využít peníze vložené na elektronickou peněženku?

Peníze vložené na elektronickou peněženku může cestující využít ve všech vozidlech dopravců zapojených do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS na všech linkách zařazených do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS ihned po tom, co jsou peníze na elektronickou peněženku vloženy. Ve vozidlech dopravců ARRIVA MORAVA a.s. a TQM-holding s.r.o. je možné peníze vložené na elektronickou peněženku využít také na jiných linkách a taktéž na území jiných krajů. Peníze vložené na elektronickou peněženku může cestující využít taktéž pro zakoupení jednotlivých jízdenek pro cestování vlaky Českých drah a.s. zařazenými do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS na linkách S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S10 (mimo úsek Valšov - Rýmařov), S11, S15, S16, S21, S22, S33, R1, R8 a R27.

Jedinou podmínkou je mít dostatečný obnos elektronických peněz pro plánovanou cestu.9 Jak probíhá odbavení?

a) Ve městě a okolí (cestování linkami dopravce Dopravní podnik Ostrava a.s. v rámci tarifní oblasti OSTRAVA XXL)

1. Přiloží ODISku ke čtečce.
2. Čtečka odečte cenu dle tarifu a zapíše nárok na zvýhodněné přestupy v délce 45 minut od přiložení ODISky ke čtečce.
3.1. Při nevyužití přestupu a zároveň výstupu do 10 minut od přiložení ODISky ke čtečce (provedení tzv. check-outu), dojde k vrácení příslušné částky dle tarifu zpět na ODISku.
3.2. Při přestupu do 45 minut od nástupu do prvního vozidla a přiložení ODISky ke čtečce je cestujícímu zobrazena informace o bezplatném přestupu dle tarifu.
4. V případě přiložení ODISky s platnou dlouhodobou časovou jízdenkou na ODISce ke čtečce tato zobrazí informaci o její platnosti.

V případě požadavku na zakoupení „žákovské nebo studentské“ jednotlivé jízdenky, musí být na kartě uložen profil odpovídající požadavku.


b) Ve městě a okolí (cestování linkami dopravců ARRIVA MORAVA a.s., TQM-holding s.r.o., ČSAD Havířov a.s. a ČSAD Karviná a.s. na linkách č. 531, 532, 551, 552 a 554 v rámci tarifní oblasti OSTRAVA XXL)

1. Cestující oznámí řidiči výstupní zastávku. V případě, že požaduje nepřestupní jízdenku, musí tento požadavek předem nahlásit řidiči.
2. Přiloží ODISku na určené místo.
3.1. V případě přestupní jízdenky zařízení odečte cenu dle tarifu a zapíše nárok na zvýhodněné přestupy v délce 45 minut od přiložení ODISky.
3.2. V případě nepřestupní jízdenky zařízení odečte cenu dle tarifu.
4. Při přestupu do 45 minut od nástupu do prvního vozidla a přiložení ODISky k zařízení je řidiči i cestujícímu zobrazena informace o bezplatném přestupu dle tarifu.
5. V případě platné dlouhodobé časové jízdenky na ODISce vydá zařízení kontrolní lístek či zvukovou informaci o platnosti dlouhodobé časové jízdenky.

V případě požadavku na zakoupení „žákovské nebo studentské“ jednotlivé jízdenky, musí být na kartě uložen profil odpovídající požadavku. Cestující musí tento požadavek nahlásit předem a doložit průkazem dle výměru MF dle platného Tarifu ODIS.


c) Ve městě (cestování linkami dopravců ARRIVA MORAVA a.s., ČSAD Karviná a.s., ČSAD Havířov a.s. nebo ČSAD Vsetín a.s. v rámci tarifních oblastí
MĚSTO Bruntál, MĚSTO Český Těšín, MĚSTO Karviná, MĚSTO Krnov, MĚSTO Třinec)

1. V případě, že vozidlo dále pokračuje do tarifní oblasti REGION či do jiné tarifní oblasti MĚSTO cestující oznámí řidiči svou výstupní zastávku.
2. Přiloží ODISku na určené místo.
3.
3.1. V případě platné dlouhodobé časové jízdenky na ODISce pro příslušnou tarifní oblast MĚSTO vydá zařízení kontrolní lístek či zvukovou informaci o platnosti dlouhodobé časové jízdenky.
3.2. V případě platby z elektronické peněženky zařízení odečte cenu dle tarifu pro příslušnou tarifní oblast MĚSTO a zapíše nárok na zvýhodněný přestup v délce 30 minut od nástupu do vozidla, resp. 45 minut od nástupu do vozidla v tarifní oblasti MĚSTO Bruntál a MĚSTO Karviná.
4. Při přestupu do 30 minut od nástupu do předchozího vozidla v tarifní oblasti MĚSTO (resp. 45 minut v rámci tarifní oblasti MĚSTO Bruntál a MĚSTO Karviná) je cestujícímu snížena cena jízdenky o výši základní sazby.

V ostatních tarifních oblastech MĚSTO a u ostatních dopravců jsou cestující odbaveni za jednotlivé jízdné REGION.


d) Ve městě (cestování linkami dopravce Městský dopravní podnik Opava, a.s. v celé jeho síti, cestování linkami ČSAD Frýdek-Místek a.s. v rámci MHD Frýdek-Místek, linkami ČSAD Havířov a.s. v rámci MHD Havířov)

1. Přiloží ODISku na určené místo.
2.
2.1. V případě platné dlouhodobé časové jízdenky na ODISce pro příslušnou tarifní oblast MĚSTO vydá zařízení zvukovou informaci o platnosti dlouhodobé časové jízdenky (mimo MHD Frýdek-Místek).
2.2. V případě platby z elektronické peněženky zařízení odečte cenu dle tarifu.


e) V regionu (cestování do, z, přes nebo v rámci tarifní oblasti REGION)

1. Cestující oznámí řidiči, pokladnímu či průvodčímu svou výstupní zastávku (průvodčímu pouze v případě, není-li v železniční zastávce či stanici zajištěn prodej jízdních dokladů před nástupem do vlaku). Pro cestování vlaky se hlásí, tak jak je tomu zvykem u železniční dopravy, až výstupní stanice či zastávka pro celou předpokládanou jízdu vlaky nezávisle na jejich počtu.
2. Přiloží ODISku na určené místo nebo ji předá pokladnímu či průvodčímu.
3.
3.1. V případě platné dlouhodobé časové jízdenky na ODISce pro příslušné zóny vydá zařízení kontrolní lístek či zvukovou informaci o platnosti dlouhodobé časové jízdenky.
3.2. V případě platby z elektronické peněženky zařízení odečte cenu dle tarifu pro jednotlivé jízdné REGION a zapíše nárok na zvýhodněný přestup v délce 45 minut od času plánovaného výstupu cestujícího. V potaz se bere i případné zpoždění spoje při nákupu jízdenky.
3.3. V případě jízdy v trase, pro jejíž část má cestující zakoupenu dlouhodobou časovou jízdenku, jsou platné tarifní zóny uznány a z elektronické peněženky zařízení odečte cenu dle tarifu pro jednotlivé jízdné REGION za úsek bez platné dlouhodobé časové jízdenky, na ODISku se zapíše nárok na zvýhodněný přestup v délce 45 minut od času plánovaného výstupu cestujícího. V potaz se bere i případné zpoždění spoje při nákupu jízdenky.
4. Při přestupu do 45 minut od výstupu z předchozího vozidla je cestujícímu snížena cena jízdenky o výši základní sazby.

Jednotlivé jízdné REGION je poskytováno taktéž ve vlacích dopravce České dráhy, a.s. na linkách S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S10 (mimo úsek Valšov - Rýmařov), S11, S15, S16, S21, S22, S33, R1, R8 a R27..

V případě požadavku na zakoupení „žákovské nebo studentské“ jednotlivé jízdenky, musí být na kartě uložen profil odpovídající požadavku. Cestující musí tento požadavek nahlásit předem a doložit průkazem dle výměru MF dle platného Tarifu ODIS.10 Jakou jízdenku dostanu?

Při cestování v rámci jedné tarifní oblasti MĚSTO (pouze u dopravců ARRIVA MORAVA a.s., ČSAD Karviná a.s., ČSAD Havířov a.s. a ČSAD Vsetín a.s.), či OSTRAVA XXL (pouze u dopravců Dopravní podnik Ostrava a.s., ARRIVA MORAVA a.s., TQM-holding s.r.o., ČSAD Havířov a.s. a ČSAD Karviná a.s. na linkách č. 531, 532, 551, 552 a 554) je cestující odbaven dle tarifu platného pro tuto oblast.

Platba jízdného z elektronické peněženky se s výjimkou cestování na jednotlivé jízdné v MHD Opava, MHD Studénka, MHD Frýdek-Místek a MHD Havířov řídí Tarifem ODIS stejně jako platba v hotovosti. Cestující se tak v rámci tarifní oblasti REGION přepravuje za jednotlivé jízdné REGION, které je složeno ze základní sazby, jež je vždy shodná, a jednotlivých tarifních úseků. Čím dále cestující jede, tím je pro něj jeden kilometr cesty levnější. Při přestupu do 45 minut od výstupu z předchozího spoje se navíc základní sazba znovu nehradí.

Při cestování z tarifní oblasti MĚSTO (resp. OSTRAVA XXL) do jiné tarifní oblasti MĚSTO či do oblasti REGION je cestující vždy odbaven jako v případě cesty v rámci tarifní oblasti REGION.

11 Mohu z elektronické peněženky někomu jinému koupit jednotlivou jízdenku?

Cestující ze své elektronické peněženky může zakoupit jednotlivé jízdenky také spolucestujícím. Jediný rozdíl je v tom, že spolucestující ztrácí nárok na možnost výhodného přestupu na další spoj.12 Co je to produkt „Karta ČD“? Jak si jej pořídím?


Karta ČD

Elektronický produkt Karta ČD je určen těm cestujícím, kteří využívají služeb Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS a také chtějí využívat některé slevy a výhody, které nabízí čipová karta Českých drah (In Karta).
S Kartou ČD je možné nahrání slevových aplikací a jízdních dokladů Českých drah přímo na ODISku. S ODISkou je pak možné využívat výhody nejen při cestování v ODIS, ale i při cestování vlaky Českých drah na celém území České republiky. Cestující tak poprvé v ČR mohou mít tuto aplikaci na jiné kartě, než standardní kartě ČD a praktický význam je ve slučování různých karet do jedné.Pořízení

Aktivace Karty ČD na ODISku je prováděna na počkání a bezplatně po předložení žádosti o In Kartu s fotografií, přičemž je možná v některé z osobních pokladen Českých drah vybraných železničních stanic na území ODIS. Následně je možné si na Kartu ČD zakoupit a nahrát některou z nabízených aplikací nebo jízdních dokladů dle tarifu Českých drah, a.s. Kartu ČD nelze nahrát na ODISky anonymní a náhradní. Aktuální seznam železničních stanic, ve kterých je možno v čipové kartě ODIS aktivovat Kartu ČD, je dostupný na webových stránkách Českých drah a.s.


Rozdíly oproti In Kartě

Využívání aplikací a jízdních dokladů na Kartě ČD a uplatnění práva z přepravní smlouvy (reklamace) týkající se aplikací a jízdních dokladů na Kartě ČD se řídí Smluvními přepravními podmínkami Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu, tarify Českých drah popř. dalšími pravidly, která jsou k nalezení na webových stránkách Českých drah, a.s.13 Akceptace úhrady jednotlivého jízdného bezkontaktními bankovními kartami


Od 30. 6. 2016 byla možnost zakoupení elektronických jednotlivých jízdenek Ostrava XXL ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava a.s. rozšířena také pro uživatele bezkontaktních bankovních platebních karet spadajících pod karetní asociace Visa a Mastercard. Takoví cestující si od tohoto termínu mohou pomocí své platební karty vzhledem k nemožnosti určení nároku na slevu zakoupit jednotlivé obyčejné jízdné. Zúčtování bude prováděno vždy denně v clearingovém centru Koordinátora ODIS s.r.o., přičemž budou zúčtovány veškeré jízdy provedené od 3.00 hod. jednoho dne do 2.59 hod. dne druhého. V případě, že cestující v rámci tohoto zúčtovacího období překročí cenu 24hodinové jízdenky dané tarifem, bude mu účtována cena této jízdenky.

Webové rozhraní pro držitele platební karty

Přihlášení do webového rozhraní použitých platebních karet v dopravě na adrese karta.odiska.cz vyžaduje registraci. Je nutné zadat emailovou adresu, která je současně uživatelským jménem, a heslo.

V případě problémů s odbavením platební karty na terminálu je nutné obrátit se na vydavatelskou banku, případně je možné využít emailovou adresu dopravnireseni@csob.cz. V případě reklamace výše účtované částky je nutné ji provést na výše uvedené adrese webového rozhraní, osobně v Dopravním infocentru Koordinátora ODIS s.r.o. na ulici Poděbradova 2 v Ostravě-Moravské Ostravě, případně písemně na emailu reklamace@kodis.cz.

Principy odbavení jsou shodné s bezkontaktní čipovou kartou ODISka. Komplexní informace naleznete na stránkách Dopravního podniku Ostrava a.s.

Koordinátor ODIS s.r.o., Na Hradbách 1440/16 702 00 Ostrava, tel: 597 608 508, odiska@kodis.cz