Aktuality
    
 

Aktuality

bod Prodloužení času zvýhodněného přestupu

Od 1. 1. 2017 dochází k prodloužení doby tzv. zvýhodněného přestupu, který je cestujícím poskytován při platbě jednotlivého jízdného elektronickou peněženkou ODISky. Možnost zvýhodněného přestupu v délce 45 minut od výstupu (u jízdného REGION) či od zakoupení jízdenky (u jízdného MĚSTO či OSTRAVA XXL) nebude prozatím zavedena u jednotlivého jízdného poskytovaného v rámci tarifní oblasti MĚSTO Krnov, MĚSTO Český Těšín a MĚSTO Třinec. V těchto třech tarifních oblastech MĚSTO zůstane zachováno poskytování zvýhodněného přestupu v délce 30 minut.


bod Změny v možnostech využití ODISky od 11. 12. 2016

Od 11. 12. 2016 dochází k integraci MHD Karviná do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Od tohoto termínu tak dochází nejen ke sloučení tarifních podmínek ODIS a MHD Karviná pro dlouhodobé časové jízdenky, ale také pro jízdné jednotlivé, pro jehož úhradu je nově možné využít bezkontaktní čipovou kartu ODISka.


Ceny jízdného je možné nalézt na webových stránkách Koordinátora ODIS s.r.o.

Od 11. 12. 2016 taktéž dochází k výraznému rozšíření možnosti úhrady jednotlivého jízdného ODIS na železnici. Od tohoto termínu je tak možné jednotlivé jízdné ODIS pro cestování vlaky Českých drah, a.s. zařazenými v Integrovaném dopravním systému Moravskoslezského kraje ODIS (2. třída osobních vlaků, spěšných vlaků, vybraných rychlíků a vybraných vlaků InterCity) využít na vlakových linkách S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S10 (mimo úsek Valšov - Rýmařov), S11, S15, S16, S21, S22, S33, R1, R8 a R27.

V případě požadavku na nákup jednotlivé jízdenky REGION pro jízdu vlakem ČD, nahlásí cestující obsluze prodejního zařízení ČD výstupní zastávku a druh jízdného (v případě požadavku na žákovské, resp. studentské jízdné dle Tarifu ODIS) a následně uhradí jízdné ODISkou. Pro cestování vlaky na jednotlivou jízdenku dle tarifu ODIS se zakupuje jedna jízdenka pro celou trasu nezávisle na počtu využitých vlaků. Jestliže, si cestující zakoupí jednotlivou jízdenku v obsazené stanici u obsluhy vlaku, je povinen uhradit přirážku dle smluvních přepravních podmínek dopravce České dráhy, a.s. Manipulační přirážka se výjimečně neúčtuje cestujícímu v obsazené stanici s otevřenou pokladní přepážkou při zakoupení jednotlivého jízdného REGION až ve vlaku:

V případě využití jednotlivého jízdného ODIS na železnici hrazeného z ODISky platí veškeré výhody, které jsou shodně poskytovány při využití jednotlivého jízdného hrazeného z ODISky při jízdě v regionálních autobusech včetně zvýhodněných přestupů.


bod Akceptace úhrady jízdného bankovními kartami u DPO

Od 30. 6. 2016 byla možnost zakoupení elektronických jednotlivých jízdenek Ostrava XXL ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava a.s. rozšířena také pro uživatele bezkontaktních bankovních platebních karet spadajících pod karetní asociace Visa a Mastercard. Takoví cestující si od tohoto termínu mohou pomocí své platební karty vzhledem k nemožnosti určení nároku na slevu zakoupit jednotlivé obyčejné jízdné. Zúčtování bude prováděno vždy denně v clearingovém centru Koordinátora ODIS s.r.o., přičemž budou zúčtovány veškeré jízdy provedené od 3.00 hod. jednoho dne do 2.59 hod. dne druhého. V případě, že cestující v rámci tohoto zúčtovacího období překročí cenu 24hodinové jízdenky dané tarifem, bude mu účtována cena této jízdenky.

Principy odbavení zůstávají zachovány. Komplexní informace naleznete na stránkách Dopravního podniku Ostrava a.s.


bod Rozšíření možností využití ODISky u ČSAD Havířov a Karviná

Od 28. února 2016 jsou všechny ODISky nově akceptovány taktéž ve vozidlech ČSAD Havířov a.s. na linkách zapojených do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS, tedy jak na linkách příměstských, tak na linkách městské dopravy v Havířově a okolí. Ve vozidlech jsou akceptovány dlouhodobé jízdenky nahrané do paměti ODISky a je možné využít také elektronickou peněženku pro úhradu jednotlivého jízdného. V případě cestování spoji MHD Havířov je možné ODISkou uhradit jednotlivé jízdné dle tarifu MHD Havířov.

Ve všech spojích dopravce ČSAD Havířov je pro jízdy v rámci území tarifní oblasti Ostrava XXL vydáváno a uznáváno jízdné pro tuto tarifní oblast. tato možnost je rozšířena také na autobusové linky dopravce ČSAD Karviná č. 531, 532, 551, 552 a 554.


bod Změny v prodeji papírových dlouhodobých časových jízdenek

Dne 29. 2. 2016 bude ukončen prodej 30 a 90denních jízdenek k papírovým průkazům ODIS a 30denních přenosných jízdenek v papírové podobě.

Od 1. 3. 2016 si budete moci tyto jízdenky zakoupit pouzena bezkontaktní čipovou kartu ODISka.

Přenosné 7 denní jízdenky si budete moci i nadále zakoupit na bezkontaktní čipovou kartu ODISka nebo v papírové podobě.

ODISku si můžete pořídit u jednoho z vydavatelů, kterými jsou dopravci:

Dlouhodobé časové jízdné na ODISku si můžete kromě uvedených dopravců zakoupit také u dopravců České dráhy, a.s. a GW Train Regio a.s.


bod Rozšíření možností využití ODISky u ČSAD Karviná

Od 1. ledna 2016 jsou všechny ODISky nově akceptovány taktéž ve vozidlech ČSAD Karviná a.s. na linkách zapojených do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Cestující tak při nástupu do vozidla standardně po nahlášení své výstupní zastávky přikládají svou ODISku k zařízení. Zařízení následně informuje řidiče o platnosti elektronického kuponu dlouhodobé časové jízdenky nebo vydá jízdenku uhrazenou z elektronické peněženky ODISky. Prozatím však není možné v autobusech tohoto dopravce využívat ODISku pro platbu krátkodobých časových jízdenek Ostrava XXL v souladu s Tarifem ODIS.


bod Rozšíření e-shopu ODISky od 1. 1. 2016

Od 1. ledna 2016 dochází k významnému rozšíření možností e-shopu ODISky. Kromě držitelů ODISek vydaných vydavateli Dopravní podnik Ostrava a.s. a ARRIVA MORAVA a.s. mohou nově využívat e-shop také držitelé ODISek vydaných dopravcem ČSAD Vsetín a.s.

Do e-shopu se mohou přihlásit přes adresu ekarta.dpo.cz (vydavatel Dopravní podnik Ostrava a.s.), eshopmorava.arriva.cz (vydavatel ARRIVA MORAVA a.s.), resp. eshop.csadvs.cz (vydavatel ČSAD Vsetín a.s.).

Další novinkou je možnost validace (nahrání přes e-shop objednaných a zaplacených kuponů na ODISku) ve všech autobusech společnosti ČSAD Vsetín a.s. Bez další činnosti tak mohou cestující se zakoupeným kuponem, či kreditem elektronické peněženky zakoupenými přes e-shop cestovat vozidly dopravců Dopravní podnik Ostrava a.s., ARRIVA MORAVA a.s., ČSAD Vsetín a.s. a České dráhy, a.s., a to od objednávky a zaplacení kuponů přes e-shop ODISky:

Před cestováním ve vozidlech ostatních dopravců zapojených do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje s výjimkou dopravce ČSAD Havířov a.s. je zatím zapotřebí provést validaci na infoterminálech ve vybraných prodejnách Dopravního podniku Ostrava a.s., na předprodejních místech, případně na odbavovacím zařízení u řidičů dopravců ARRIVA MORAVA a.s. a ČSAD Vsetín a.s. nebo u průvodčích ve vlacích Českých drah, a.s.

Při cestování ve vozidlech dopravce ČSAD Havířov a.s. na linkách zapojených do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS je zatím stále zapotřebí předložit s čipovou kartou ODISka také papírový doklad o zakoupení příslušného kuponu, v případě použití e-shopu však tento doklad vydává pouze dopravce ARRIVA MORAVA a.s. při předchozí jízdě v jeho vozidlech.


bod Rozšíření možností využití ODISky od 13. 12. 2015

Od 13. prosince 2015 vstupují v platnost nové jízdní řády veřejné dopravy na území Moravskoslezského kraje. Od tohoto termínu mimo jiné začíná v oblasti Třinecka a Jablunkovska dopravu provozovat dopravce ČSAD Vsetín a.s., který plně akceptuje ODISky všech vydavatelů. Navíc se tento dopravce stává dalším z jejich vydavatelů. Podmínky pro vydání ODISky vydavatele ČSAD Vsetín a.s. naleznete přímo na jeho webových stránkách.

Další novinkou je možnost využití elektronické peněženky ODISky pro platbu jednotlivého regionálního jízdného také na železnici, a to v rámci pilotního provozu v úseku Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Mosty u Jablunkova zastávka (Mosty koło Jabłonkowa przystanek). Cestující si jednotlivou jízdenku na ODISku může zakoupit standardně, jak je zvyklý, v pokladně pro celou svou jízdu vlakem zapojeným do IDS Moravskoslezského kraje ODIS, případně u průvodčího v zastávce či stanici, kde není zabezpečen prodej jízdních dokladů. V případě cestování vlakem platí všechna pravidla pro uznávání přestupů stejně jako v autobusech.


bod Rozšíření možností využití ODISky u Dopravního podniku Ostrava

Od 1. listopadu 2015 je možné nově využít ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava a.s. taktéž platbu jízdného z elektronické peněženky ODISky. Cestujícímu jsou nabízeny dva druhý jízdenek, a to:

Přestupní jízdenka, která není omezena časem. Omezen je pouze přestupní čas na 30 minut od nákupu jízdenky – To znamená, že cestující může libovolně přestupovat, avšak musí do posledního spoje nastoupit nejpozději 30 minut od zaplacení jízdenky, aby zvýhodněný přestup mohl využít.

Resp. nepřestupní jízdenka, kdy v případě, že cestující neplánuje dále přestupovat a jeho cesta není delší než 10 minut, může svou jízdu před výstupem z vozidla ukončit přiložením ODISky k terminálu. Pak bude cestujícímu navrácena částka odpovídající rozdílu přestupní a nepřestupní jízdenky.

Více informací naleznete přímo v textu.


bod Rozšíření e-shopu ODISky

Od 14. září 2015 dochází k významnému rozšíření možností e-shopu ODISky. Kromě držitelů ODISek vydaných Dopravním podnikem Ostrava a.s. mohou nově využívat e-shop také držitelé ODISek vydaných dopravcem ARRIVA MORAVA a.s. Tito dva dopravci vydali dosud dohromady více než 80% všech ODISek, tolik procent cestujících s ODISkou tedy bude moci nyní e-shop používat.

Do e-shopu se mohou přihlásit přes adresu ekarta.dpo.cz (vydavatel Dopravní podnik Ostrava a.s.), resp. eshopmorava.arriva.cz (vydavatel ARRIVA MORAVA a.s.).

Další novinkou je možnost validace (nahrání přes e-shop objednaných a zaplacených kuponů na ODISku) ve všech autobusech společnosti ARRIVA MORAVA a.s. a u průvodčích ve vlacích Českých drah, a.s. Bez další činnosti tak mohou cestující cestovat vozidly dopravců Dopravní podnik Ostrava a.s., ARRIVA MORAVA a.s. a České dráhy, a.s. od objednávky a zaplacení kuponů přes e-shop ODISky:

Elektronickou peněženku mohou cestující používat ve vozidlech dopravce ARRIVA MORAVA a.s. od objednávky a zaplacení přes e-shop ODISky:

Před cestováním ve vozidlech dopravců TQM-holding s.r.o., Městský dopravní podnik Opava, a.s., Osoblažská dopravní společnost, s.r.o., GW Train Regio a.s. a ČSAD Frýdek-Místek a.s. je zatím zapotřebí provést validaci na infoterminálech ve vybraných prodejnách Dopravního podniku Ostrava a.s., na předprodejních místech, případně na odbavovacím zařízení u řidičů dopravce ARRIVA MORAVA a.s. nebo u průvodčích ve vlacích Českých drah, a.s.

Při cestování ve vozidlech dopravců ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Havířov a.s. je zatím stále zapotřebí předložit s čipovou kartou ODISka také papírový doklad o zakoupení příslušného kuponu, v případě použití e-shopu však tento doklad vydává pouze dopravce ARRIVA MORAVA a.s. při předchozí jízdě v jeho vozidlech.


bod Vydání ODISky vydavatele DPO také expresně!

Od 1. července 2015 je možné získat ODISku vydavatele Dopravní podnik Ostrava a.s. také expresně do tří pracovních dnů. Stačí pouze o expresní vydání ODISky požádat na jejich kontaktních místech. Cena takové ODISky je 300 Kč.


Kontaktní místa ODISky Dopravního podniku Ostrava a.s.
bod Změny v prodeji dlouhodobých časových jízdenek pro děti a žáky ve věku od 6 do 15 let

V souvislosti s postupným přechodem prodeje kuponů k dlouhodobým časovým jízdenkám na ODISku Vás informujeme o změnách v prodeji dlouhodobých časových jízdenek pro děti a žáky ve věku od 6 do 15 let. Středa 30. 9. 2015 bude posledním dnem, kdy bude možné zakoupit papírový kupon k průkazu ODIS, celostátně platnému žákovskému průkazu, resp. k původní BČK dopravců. Od čtvrtku 1. 10. 2015 bude možné nové kupony zakoupit pouze na bezkontaktní čipovou kartu ODISka.

Papírový průkaz ODIS se od 1. 10. 2015 nebude vydávat a celostátně platný žákovský průkaz bude sloužit v IDS ODIS jen pro nákup jednotlivého jízdného.

ODISku si můžete pořídit u jednoho z vydavatelů, kterými jsou dopravci:

U dopravců ARRIVA MORAVA a.s. a Dopravní podnik Ostrava a.s., doporučujeme využít možnost zjednodušeného objednání ODISky přes e-shop.
Pro ODISky vydavatele Dopravní podnik Ostrava a.s.
Pro ODISky vydavatele ARRIVA MORAVA a.s.

Kupony na ODISku je možné zakoupit také u dopravců České dráhy, a.s. a GW Train Regio a.s.

Podmínkou pro poskytnutí slevy je předložení školou ověřeného potvrzení o studiu nebo průkazu ISIC, případně celostátně platného žákovského průkazu a fotografie průkazového formátu.Soubory ke stažení:

Změny v prodeji dlouhodobých časových jízdenek pro děti a žáky ve věku od 6 do 15 let (pdf)

Shrnutí možnosti vyřízení slevových průkazů pro děti a žáky ve věku od 6 do 15 let v ODIS (pdf)

Kontaktní místa ODISky (pdf)

Formulář potvrzení o studiu (pdf)
bod S ODISkou také v nově integrovaných regionálních linkách dopravce ČSAD Frýdek-Místek

Od 1. 1. 2015 je možné využívat bezkontaktní čipovou kartu ODISka také ve vozidlech na nově integrovaných regionálních linkách dopravce ČSAD Frýdek-Místek a.s., a to jak pro dlouhodobé časové jízdné, tak pro jednotlivé jízdné. Prozatím však není možné v autobusech tohoto dopravce využívat ODISku pro platbu krátkodobých časových jízdenek Ostrava XXL v souladu s Tarifem ODIS.

S odbavením ve vozidle vám v první fázi pomohou řidiči ČSAD Frýdek-Místek a.s. Bližší informace týkající se Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS vám poskytne Dopravní infocentrum na telefonním čísle 597 608 508, email:info@kodis.cz
bod Změny v prodeji dlouhodobých časových jízdenek pro cestující využívající 180denní a 365denní jízdenky ODIS

Dne 28. 2. 2015 bude ukončen prodej kuponů s 180denní a 365denní platností k průkazům ODIS a původním nejednotným čipovým kartám dopravců.

Od 1. 3. 2015 si budete moci tyto jízdenky zakoupit pouze na bezkontaktní čipovou kartu ODISka. Jízdenky se 180denní a 365denní platností v ODIS jsou vydávány ve formě obyčejného nezlevněného jízdného (mohou je využívat všichni občané) a dále ve formě zlevněného jízdného pro občany po dovršení věku 70 let.

ODISku si můžete pořídit u jednoho z vydavatelů, kterými jsou dopravci:

Pokud se rozhodnete pořídit si ODISku u dopravců Dopravní podnik Ostrava a.s. nebo ARRIVA MORAVA a.s., doporučujeme využít možnost objednání ODISky přes e-shop, což celý průběh vyřízení žádosti značně zjednoduší.

Kupony si můžete na ODISku zakoupit tak jako doposud u všech výše uvedených dopravců a dále u dopravců České dráhy, a.s. a GWTrain Regio a.s.Soubory ke stažení:

Změny v prodeji dlouhodobých časových jízdenek pro cestující využívající 180denní a 365denní jízdenky ODIS (pdf)
bod Nová možnost nahrání dlouhodobých časových jízdenek zakoupených přes e-shop

Od druhé poloviny září mají cestující, kteří využívají e-shop pro nákup dlouhodobých časových jízdenek a chtějí využívat jiné linky než linky č. 1 - 113, novou možnost pro nahrání virtuální dlouhodobé časové jízdenky přímo na ODISku.

Dosud bylo možné nahrání na ODISku uskutečnit pouze přes informační terminály umístěné ve vybraných prodejnách Dopravního podniku Ostrava a.s. (aktuálně Poděbradova ul., Husovo nám. a nákupní centrum Venuše). Nově je možné nahrání provést ve všech prodejnách Dopravního podniku Ostrava a.s. na všech jejich přepážkách.
bod POZOR PŘIPOMÍNÁME: Změny v prodeji dlouhodobých časových jízdenek pro žáky a studenty od 15 do 26 let

V souvislosti s postupným přechodem prodeje kuponů k dlouhodobým časovým jízdenkám na ODISku Vás informujeme o změnách v prodeji dlouhodobých časových jízdenek pro žáky a studenty od 15 do 26 let. Úterý 30. 9. 2014 bude posledním dnem, kdy si budou studenti a žáci od 15 do 26 let moci zakoupit papírový kupon k průkazu ODIS, celostátně platnému žákovskému průkazu, resp. k původní BČK dopravců. Od středy 1. 10. 2014 si budou moci nové kupony zakoupit pouze na bezkontaktní čipovou kartu ODISka.

Papírový průkaz ODIS se od 1. 10. 2014 nebude vydávat a celostátně platný žákovský průkaz bude sloužit v IDS ODIS jen pro nákup jednotlivého jízdného.

ODISku si můžete pořídit u jednoho z vydavatelů, kterými jsou dopravci:

U dopravců ARRIVA MORAVA a.s. a Dopravní podnik Ostrava a.s., doporučujeme využít možnost zjednodušeného objednání ODISky přes e-shop.
Pro ODISky vydavatele Dopravní podnik Ostrava a.s.
Pro ODISky vydavatele ARRIVA MORAVA a.s.

Kupony na ODISku si můžete zakoupit také u dopravců České dráhy, a.s. a GW Train Regio a.s.

Podmínkou pro poskytnutí slevy je předložení školou ověřeného potvrzení o studiu nebo průkazu ISIC, případně celostátně platného žákovského průkazu a fotografie průkazového formátu.Soubory ke stažení:

Změny v prodeji dlouhodobých časových jízdenek pro žáky a studenty od 15 do 26 let (pdf)

Shrnutí možnosti vyřízení slevových průkazů pro žáky a studenty (15-26 let) v ODIS (pdf)

Kontaktní místa ODISky (pdf)

Formulář potvrzení o studiu (pdf)
bod S ODISkou také ve vozidlech MHD v Opavě

Od 1. 8. 2014 bude možné využívat bezkontaktní čipovou kartu ODISka také ve vozidlech MHD v Opavě, a to jak pro dlouhodobé časové jízdné, tak pro jednotlivé jízdné dle tarifu Městského dopravního podniku Opava a.s. Na území statutárního města Opavy a v okolních obcích tak bude možné ODISku využít u všech dopravců zapojených do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.

Upozorňujeme cestující, že v souvislosti s akceptací ODISky ve vozidlech MHD v Opavě došlo ke změnám při nákupu jednotlivého jízdného z elektronické peněženky bezkontaktní čipové karty (dále jen BČK). Při zakoupení jízdenky majitelem BČK bude po přiložení BČK ke čtecímu zařízení vydána jízdenka automaticky. Až při dokupování dalších jízdenek (např. spolucestujícím) bude nutné zadání požadavku na nákup další jízdenky tlačítkem na displeji před přiložením BČK ke čtecímu zařízení.

Od pondělí 1. 9. 2014 bude ukončen prodej stávajících BČK a nově budou vydávány pouze BČK ODISka. Stávající BČK budou nadále platit až do odvolání.

S odbavením ve vozidle vám v první fázi pomohou řidiči MDPO nebo zaměstnanci předprodeje na Horním náměstí v Opavě. Bližší informace týkající se Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS vám poskytne Dopravní infocentrum na telefonním čísle 597 608 508, email:info@kodis.cz
bod Karta ČD na ODISce

Od 6. 5. 2014 vstupuje v platnost nová nabídka, která je určena těm cestujícím, kteří využívají služeb Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS a také chtějí využívat některé slevy a výhody, které nabízí čipová karta Českých drah (In Karta). Pokud již ODISku vlastníte, či si ji chcete pořídit, nabízíme Vám možnost skloubení výhod obou těchto karet nahráním slevových aplikací a jízdenek Českých drah přímo na Vaši ODISku. S touto jedinou čipovou kartou budete moci využívat výhody nejen při cestování v IDS ODIS, ale i při cestování vlaky Českých drah na celém území České republiky. Více informací naleznete v bodě 12 na stránce o ODISce.Koordinátor ODIS s.r.o., Na Hradbách 1440/16 702 00 Ostrava, tel: 597 608 508, odiska@kodis.cz