Vyvoj
    
 

Vývoj možností využití ODISky

Počínaje rokem 2011 byl zahájen proces postupné implementace jednotné bezkontaktní čipové karty ODISka dle standardu Moravskoslezské karty u jednotlivých dopravců v rámci ODIS.

Etapa 1. etapa

Od 1. února 2011 začal nové standardizované karty vydávat jako první dopravce Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále DPO). V této první etapě se jednalo o karty, na nichž byl nahrán pouze kupon dlouhodobé časové jízdenky, jehož nahrávání bylo realizováno buď prostřednictvím e-shopu a následně revizora dopravce nebo přímo v prodejnách jízdenek dopravce.


Etapa 2. etapa

Druhá etapa byla zahájena od 1. března 2012, kdy byla možnost použití nové karty rozšířena i na další dopravce - Veolia Transport Morava a.s. (nyní ARRIVA MORAVA a.s.), TQM-holding s.r.o. (dále TQM) a Radovan Maxner – na linkách s nástupem a výstupem všemi dveřmi (šlo o 3 linky). Případné nahrávání bylo realizováno revizorem společnosti KODIS.


Etapa 3. etapa

Další, v pořadí třetí etapa, byla zahájena 17. září 2012. Do systému se zapojil významný dopravce, a to České dráhy, a.s. (dále ČD). Nově bylo možné nahrávat kupony dlouhodobých časových jízdenek s plným sortimentem rovněž na zařízeních UNIPOK na předprodejích ČD v kraji. ODISky s platným kuponem tak byly akceptovány nově ve všech linkách ČD (ve vlacích zařazených do ODIS).


Etapa 4. etapa

V rámci čtvrté etapy se od 2. dubna 2013 do systému zapojil jeden z nejvýznamnějších dopravců v kraji – Veolia Transport Morava a.s. (nyní ARRIVA MORAVA a.s.). Dopravce zahájil vydávání vlastních karet ODISka a ve všech svých vozidlech zahájil plnou akceptaci veškerých karet ODISka (včetně těch, které byly vydány DPO) se všemi tarifními funkcionalitami (tj. včetně možnosti využívání elektronické peněženky). Ke stejnému datu zahájilo oficiálně praktickou činnost clearingové centrum KODIS, neboť od té doby existovali již dva vydavatelé ODISky. Byla tak zahájena činnost Centrální správy karetního systému Moravskoslezského kraje, která zajišťuje propočty potřebné pro finanční vyrovnání mezi dopravce při akceptování bezkontaktních čipových karet vydávaných jednotlivými dopravci. Dopravci jsou od té doby oprávněni přijímat na svůj účet platby na elektronické peněženky z karty určené k úhradě služeb a zboží souvisejících s poskytováním přepravy osob všemi dopravci a vzájemné finanční vyrovnání je řešeno tímto softwarem.


Etapa 5. etapa

Pátá etapa byla zahájena od 1. července 2013, kdy se stal dalším dopravcem akceptujícím plně karty ODISka se všemi tarifními funkcionalitami opavský dopravce TQM-holding s.r.o.


Etapa 6. etapa

Šestá etapa byla zahájena dne 1. prosince 2013. Dalším, již šestým dopravcem akceptujícím karty ODISka se stal železniční dopravce GW Train Regio a.s., tento dopravce rovněž od té doby nahrával kupony dlouhodobých časových jízdenek s plným sortimentem na zařízení POP. Vydávání vlastních karet zahájil třetí dopravce – TQM-holding s.r.o.


Etapa 7. etapa

Premiérová novinka v ČR - rozšíření funkce ODISky o možnost nahrání aplikace Karta ČD (IN Českých drah, jednalo se o úplně první případ, kdy byly tarifní aplikace Českých drah nahrány na jiný nosič než na IN-kartu) byla jako sedmá etapa spuštěna od 6. května 2014. Cestujícím vlastnícím kartu ODISka s potřebou cestovat po železnici dopravcem ČD nově postačila jen jedna karta; došlo tak ke kobrandaci dvou karet do jedné.


Etapa 8. etapa

Osmá etapa byla zahájena od 1. srpna 2014, kdy se dalším akceptujícím dopravcem stal Městský dopravní podnik Opava, a.s., na jehož zařízení byli cestující odbavováni jak s dlouhodobými časovými jízdenkami ODIS, tak s jednotlivým jízdným dle tarifu Městského dopravního podniku Opava, a.s.


Etapa 9. etapa

Od 1. září 2014 začali ODISku vydávat další dopravci. Jedná se o dopravce Městský dopravní podnik Opava, a.s., ČSAD Karviná a.s., ČSAD Havířov a.s., ČSAD Frýdek-Místek a.s. a Osoblažská dopravní společnost, s.r.o.


Etapa 10. etapa

Další etapa odstartovala v lednu roku 2015, tedy přesněji 1. ledna 2015, kdy byly do integrovaného systému zapojeny všechny regionální linky dopravce ČSAD Frýdek-Místek a.s., přičemž v souvislosti s tím byla možnost odbavení ODISkou zavedena také zde.


Etapa 11. etapa

Významným datem se stal 1. listopad 2015. V tento termín došlo k významnému rozšíření možností využívání bezkontaktní čipové karty ODISka, a to u Dopravního podniku Ostrava a.s., kde je od tohoto termínu možné kromě dlouhodobých časových jízdenek na ODISce využít také elektronickou peněženku pro nákup jednotlivých jízdenek.


Etapa 12. etapa

Termín 13. prosince 2015 se stal dalším přelomovým. Od tohoto termínu se novým akceptantem a vydavatelem ODISky stal nový dopravce v Integrovaném dopravním systému Moravskoslezského kraje ODIS, tedy dopravce ČSAD Vsetín a.s. provozující od tohoto termínu dopravu v oblasti Třinecka a Jablunkovska. Podstatnou novinkou se navíc stala možnost využití elektronické peněženky pro hrazení jednotlivého regionálního jízdného na železnici, přesněji v integrovaných vlakových spojích dopravce České dráhy, a.s. v úseku Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Mosty u jablunkova zastávka (Mosty koło Jabłonkowa przystanek). jedná se o pilotní provoz, který bude následně dále rozšiřován.


Etapa 13. etapa

Od 1. ledna 2016 se stal novým akceptantem ODISky taktéž dopravce ČSAD Karviná a.s. K tomuto termínu tak již chybí poslední dopravce, aby byli všichni dopravci schopni číst ODISku. I tento dopravce (ČSAD Havířov a.s.) by však měl v brzké době následovat.


Etapa 14. etapa

Dne 28. února 2016 byl završen proces postupného rozšiřování akceptantů bezkontaktní čipové karty ODISka mezi jednotlivými dopravci zapojenými do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Od tohoto termínu začal ODISku jako nosič dlouhodobých časových jízdenek a také jako prostředek pro platbu jednotlivého jízdného akceptovat dopravce ČSAD Havířov a.s.Dne 1. 9. 2012 byl od Dopravního podniku Ostrava odkoupen e-shop, který dosud slouží pro nákup dlouhodobých časových jízdenek na karty ODISka vydávané Dopravním podnikem Ostrava a.s. a dále k objednávce ODISek. Během uplynulých měsíců byl e-shop upgradován tak, aby umožňoval i nabíjení elektronické peněženky a aby byl použitelný i pro karty dalších vydavatelů, kde je však zapotřebí splnit technické podmínky i na straně dopravců. Dalším dopravcem, který začal využívat služby e-shopu, se stal dopravce ARRIVA MORAVA a.s., a to od 14. 9. 2015. Od 1. 1. 2016 využívá služeb e-shopu taktéž dopravce ČSAD Vsetín a.s.

Koordinátor ODIS s.r.o., Na Hradbách 1440/16 702 00 Ostrava, tel: 597 608 508, odiska@kodis.cz